ECONOMETRICS /Ekonometri  (ECON324)

                                      SPRING/BAHAR 2019

 

Course Outline/Ders Bilgi Formu    Devam     Exam Results/Sınav Sonuç  Resit/Büt

 

Home

Lectures/Dersler

Data/Veri seti      Readings/ Okumalar

 

 

 

Lecture/Ders 1

Holcon

 

 

 

Lecture/Ders 2

Macro

 

 

 

Lecture/Ders 3

Finmon                 1 2 3 4

 

 

 

Lecture/Ders 4

Turmoney

 

 

 

Lecture /Ders5

Turmacro

 

 

 

Lecture/Ders 6

Turmacro1967-2014

 

 

 

Midterm/Vize   

                    

 

 

 

Lecture/Ders 7

                          5 6 7 8 9 10 11

 

 

 

Lecture/Ders 8

 

 

 

 

Lecture/Ders 9

 

 

 

 

Lecture/Ders 10

 

 

 

 

Lecture/Ders 11

 

 

 

 

Lecture/Ders 12

 

 

 

 

END OF TERM EXAM/Dönem Sonu      Sınavı

 

 

RE-SIT EXAM/Bütünleme Sınavı